Odpowiadający zasób

Proste równania trygonometryczne

Składa się z zasobów:

Wejście do portu

Proste równania trygonometryczne

Proste równania trygonometryczne

Rozwiązywanie prostych równań trygonometrycznych

Rozwiązywanie równań trygonometrycznych

Tablice trygonometryczne

Napięcie sinusoidalne

Rozwiązywanie równań z funkcją cosinus

Rozwiązywanie równań z funkcją tangens

Dodatkowa zmienna przy rozwiązywaniu równań

Funkcja cosinus jako parametr

Tożsamości w równaniach trygonometrycznych