Składa się z zasobów:

Pojęcie równania oraz równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą

Rozwiązanie równania z jedną niewiadomą

Zbiór rozwiązań równania z jedną niewiadomą

Zapisywanie treści zadań za pomocą równań

Równania równoważne

Sposoby przekształcania równań na równania równoważne