Odpowiadający zasób

Energia mechaniczna

Jest częścią zasobu

Energia potencjalna i kinetyczna