Odpowiadający zasób

Algebraiczne metody rozkładania wielomianów na czynniki (III)

Jest częścią zasobu

Rozkład wielomianów na czynniki