Odpowiadający zasób

Dzielenie wielomianów

Składa się z zasobów:

Podzielność wielomianów

Dzielenie wielomianów z resztą – dowód

Dzielenie wielomianów przez wielomiany stopnia pierwszego – przykład

Dzielenie z resztą (1)

Dzielenie z resztą (2)

Twierdzenie Bézouta – uzasadnienie

Dowód twierdzenia Bézouta

Schemat Hornera