Odpowiadający zasób

Dzielenie wielomianów

Składa się z zasobów:

Podzielność wielomianów

Dzielenie wielomianów z resztą

Dzielenie wielomianów przez wielomiany stopnia pierwszego

Twierdzenie Bézouta

Schemat Hornera