Odpowiadający zasób

Fale mechaniczne

Składa się z zasobów:

Fale mechaniczne

Prędkość rozchodzenia się fali

Fale poprzeczne i podłużne

Fale sejsmiczne

Fale dźwiekowe

Fale na wodzie