Odpowiadający zasób

Pole Ziemi

Jest częścią zasobu

Pole wokół przewodów z prądem