Odpowiadający zasób

Metody inżynierii genetycznej i ich zastosowanie w biotechnologii