Odpowiadający zasób

Ciągi i szeregi geometryczne

Składa się z zasobów:

Lokata pieniężna w banku

Wielokrotny rzut monetą

Turniej tenisowy

Skończona suma szeregu geometrycznego

Suma szeregu geometrycznego – przykład

Jak powstaje Śnieżynka Kocha

Śnieżynka Kocha

Jak powstaje Trójkąt Sierpińskiego

Trójkąt Sierpińskiego