Odpowiadający zasób

Ciągi i szeregi geometryczne

Składa się z zasobów:

Lokaty

Ciąg geometryczny – definicja

Ciąg geometryczny – wzór ogólny

Ciągi geometryczne w zadaniach

Zastosowania ciągów geometrycznych

Szeregi geometryczne – wstęp

Definicja szeregu geometrycznego

Wzór na sumę skończonego szeregu geometrycznego

Zadania z wykorzystaniem wzoru na sumę szeregu geometrycznego

Ciekawe problemy