Odpowiadający zasób

Przemiany izochoryczne

Jest częścią zasobu

Przemiany gazowe