Odpowiadający zasób

Zależność temperatury i ciśnienia

Jest częścią zasobu

Przemiany gazowe