Odpowiadający zasób

Zależność ciśnienia i objętości

Jest częścią zasobu

Przemiany gazowe