Odpowiadający zasób

Przemiany gazowe

Składa się z zasobów:

Izoprzemiany

Przemiany izotermiczne

Izoterma gazu

Przemiany izochoryczne

Izochora gazu

Przemiany izobaryczne