Odpowiadający zasób

Funkcje trygonometryczne

Składa się z zasobów:

Definicje funkcji trygonometrycznych

Funkcje trygonometryczne – ćwiczenia (I)

Funkcje trygonometryczne – ćwiczenia (II)

Znak wartości funkcji trygonometrycznych

Funkcje trygonometryczne niektórych kątów

Dziedzina i okresowość funkcji trygonometrycznych

Zbiór wartości funkcji trygonometrycznych

Podstawowe tożsamości trygonometryczne

Udowadnianie tożsamości trygonometrycznych

Niektóre wzory redukcyjne