Odpowiadający zasób

Reakcja azotu z wodorem

Jest częścią zasobu

Równania chemiczne