Odpowiadający zasób

Interpretacja: molekularna, molowa, masowa

Jest częścią zasobu

Równania chemiczne