Odpowiadający zasób

Radio

Burza

Kto usłyszy szybciej?

Fala mechaniczna

Fala elektromagnetyczna

Jest częścią zasobu

Fale elektromagnetyczne