Odpowiadający zasób

Fale elektromagnetyczne

Składa się z zasobów:

Fale elektromagnetyczne

Częstotliwość fal elektromagnetycznych

Widmo fal elektromagnetycznych

Fale radiowe i mikrofale

Podczerwień

Światło i ultrafiolet