Odpowiadający zasób

Opór opornika

Jest częścią zasobu

Prądnica i prąd zmienny