Odpowiadający zasób

Siła elektromotoryczna

Wytwarzanie prądu przemiennego

Jest częścią zasobu

Prądnica i prąd zmienny