Odpowiadający zasób

Bierność chemiczna alkanów

Własności fizyczne wybranych alkanów

Jest częścią zasobu

Reakcje alkanów i cykloalkanów