Odpowiadający zasób

Alkohole

Składa się z zasobów:

Pochodne węglowodorów zawierające  grupę –OH

Struktura cząsteczek alkoholi

Zasady nazewnictwa alkoholi

Rzędowość alkoholi (1)

Rzędowość alkoholi (2)

Wiązania w alkoholach

Temperatury wrzenia alkoholi

Rozpuszczalność alkoholi w wodzie

Najpopularniejszy z alkoholi – etanol

Właściwości etanolu

Fermentacja alkoholowa (1)

Fermentacja alkoholowa (2)

Synteza chemiczna etanolu

Zastosowanie etanolu

Etanol jako używka

Uwaga na metanol!