Odpowiadający zasób

Sacharoza

Jest częścią zasobu

Alkohole