Szczegóły zasobów
Ogólna ocena:
  •  
Twoja ocena:
Człowiek w sztuce
Przedmiot: 4. Edukacja plastyczna
Etap edukacyjny: Nowa podstawa programowa 1-3
Typ zasobu: Lekcja multimedialna
Wiadomości i umiejętności. Uczeń: – podejmuje działalność twórczą, – stosuje określone materiały i narzędzia, – posługuje się podstawowymi terminami z zakresu sztuk plastycznych, – posługuje się środkami wyrazu plastycznego, – stosuje i rozróżnia techniki plastyczne, – nawiązuje rozmowę, potrafi przedstawić swoją opinię, – postrzega sztukę w powiązaniu z życiem codziennym i otaczającą go rzeczywistością, – rozwija swoją wrażliwość, – poznaje przykłady dzieł sztuki z różnych epok i dziedzin.

Podziel się
 

Powiązany z

Prawa autorskie

Słowa kluczowe
Kup ten zasób
Zasób dostępny w poniższych pakietach:

Edukacja społeczna


Skarbnica Szkolnych Przygód


Wszystkie zasoby na nauczyciel.pl


Wszystkie zasoby Nauczyciel.pl


Przejdź do sklepu YDP
Znajdź nas na Facebooku
Zobacz nasze inne serwisy: kosmikus.pl - przyjazna nauka dla najmłodszych.
Odwiedź klasowka.onet.pl - pomoc w sprawdzianach, wiarygodne testy powtórkowe i streszczenia.

Reminder notice for Free Content Creator access point

Notice

Before posting any material, please insure that you have thoroughly reviewed the Terms of Use, Privacy Policy and Children’s Information Privacy Policy and are completely familiar with the rules and obligations for submissions to yTeach Services. For ease of reference, links to each of these documents is provided below.


Terms of Use
Privacy Policy
Children’s Information Privacy Policy