Składa się z zasobów:

Wyrażenia algebraiczne

Zmienne w wyrażeniu algebraicznym

Obliczanie wartości liczbowej wyrażeń algebraicznych

Wyrażenia określone i nieokreślone

Nazwa wyrażenia algebraicznego

Czytanie i zapisywanie wyrażeń algebraicznych

Zapisywanie treści zadań za pomocą wyrażeń algebraicznych