Odpowiadający zasób

Porównanie poszczególnych miar rozwoju gospodarczego

Jest częścią zasobu

Wskaźniki rozwoju gospodarczego