Odpowiadający zasób

Ciepło właściwe wody

Jest częścią zasobu

Ciepło właściwe