Składa się z zasobów:

Oddziaływanie nazywane siłą

Skutki działania siły – zmiana prędkości

Skutki działania siły – zmiana kształtu

Siła jest wielkością wektorową

Jak zmierzyć wartość siły? (1)

Jak zmierzyć wartość siły? (2)

Składanie sił działających w tym samym kierunku, mających takie same zwroty

Składanie sił działających w tym samym kierunku, mających przeciwne zwroty

Dwie siły działające w różnych kierunkach

Reguła równoległoboku