Odpowiadający zasób

Ciągi

Składa się z zasobów:

Ciągi – przykłady

Ciągi i ich wyrazy

Definicja rekurencyjna

Ciąg Fibonacciego

Ciągi rosnące

Czy dany ciąg jest rosnący

Przykład ciągu malejącego

Ciągi niemalejące i ciągi nierosnące

Wykres ciągu