Odpowiadający zasób

Ciągi

Składa się z zasobów:

Ciągi

Ciągi i ich wyrazy

Wzór ogólny ciągu

Korzystanie z wzoru ogólnego

Wzór ogólny ciągu – ćwiczenia

Ciągi i ich wyrazy – ćwiczenie

Definicja rekurencyjna ciągu

Ciągi rosnące

Ciągi malejące

Ciągi niemalejące i ciągi nierosnące

Wykres ciągu

Wykres ciągu – ćwiczenie