Składa się z zasobów:

Składanie i rozkładanie sił

Ruch przyspieszony

Przyspieszenie ciała (1)

Przyspieszenie ciała (2)

Droga w ruchu jednostajnie przyspieszonym (1)

Droga w ruchu jednostajnie przyspieszonym (2)

Droga w ruchu jednostajnie przyspieszonym (3)