Składa się z zasobów:

Rozszerzenie ułamka zwykłego do mianownika 10, 100, 1000, ...

Zamiana ułamka zwykłego na dziesiętny

Rozwinięcia dziesiętne skończone i nieskończone okresowe

Ułamki nieskończone na kalkulatorze

Rozwinięcie okresowe i ułamek zwykły

Własność pewnych rozwinięć okresowych