Jest częścią zasobu

Rozwiązywanie zadań dotyczących wielkości proporcjonalnych