Składa się z zasobów:

Wielkości wprost proporcjonalne

Przykłady wielkości wprost proporcjonalnych

Rozwiązywanie zadań tekstowych dotyczących wielkości wprost proporcjonalnych

Zastosowanie proporcji do obliczeń procentowych

Wielkości odwrotnie proporcjonalne

Przykłady wielkości odwrotnie proporcjonalnych

Rozwiązywanie zadań tekstowych dotyczących wielkości odwrotnie proporcjonalnych