Składa się z zasobów:

Metody rozwiązywania równań

Rozwiązywanie równań metodą równań równoważnych

Równania tożsamościowe

Równania sprzeczne

Rozwiązywanie równań

Rozwiązywanie zadań tekstowych za pomocą równań

Procenty w zadaniach tekstowych

Stężenia roztworów