Składa się z zasobów:

Pojęcie nierówności

Rozwiązania nierówności

Przedstawienie zbioru rozwiązań nierówności na osi liczbowej

Nierówności sprzeczne

Nierówności tożsamościowe

Nierówności równoważne

Rozwiązywanie nierówności pierwszego stopnia z jedną niewiadomą