Odpowiadający zasób

Czas lotu i zasięg w rzucie poziomym

Jest częścią zasobu

Rzuty