Odpowiadający zasób

Czas lotu

Czas lotu w rzucie ukośnym

Jest częścią zasobu

Rzuty