Odpowiadający zasób

Ruch w pionie w rzucie poziomym

Czas lotu i zasięg w rzucie poziomym

Rzut piłką

Jest częścią zasobu

Rzuty