Odpowiadający zasób

Samolot

Spadochroniarz

Jest częścią zasobu

Rzuty