Odpowiadający zasób

Ciśnienie i gęstość cieczy

Jest częścią zasobu

Ciśnienie hydrostatyczne