Odpowiadający zasób

Pomiar ciśnienia wody

Ciśnienie

Jest częścią zasobu

Ciśnienie hydrostatyczne