Odpowiadający zasób

Ciśnienie

Ciśnienie

Nacisk na ciecz

Jest częścią zasobu

Ciśnienie hydrostatyczne