Odpowiadający zasób

Słodkie piramidy

Przykłady wielomianów

Jest częścią zasobu

Wielomiany – podstawowe pojęcia