Odpowiadający zasób

Liczba elektronów walencyjnych

Litowce

Fluorowce

Helowce

Jest częścią zasobu

Układ okresowy pierwiastków