Odpowiadający zasób

Skala pH

Jest częścią zasobu

pH jako miara kwasowości roztworu