Odpowiadający zasób

Skala pH

Wybielacz

Mleko

Kwas akumulatorowy

Sok pomarańczowy

Mleczko magnezowe

Woda morska

Sok żołądkowy

Krew

Skala pH

Jest częścią zasobu

pH jako miara kwasowości roztworu