Składa się z zasobów:

Rozkład sum na czynniki

Usuwanie niewymierności z mianownika

Rozwiązywanie równań drugiego i trzeciego stopnia

Liczby niewymierne

Szacowanie wartości